+
+
Ski Resort Le Relais in the

Lift Ticket Prices Le Relais

Day tickets

Peak season
AdultSenior*Teenager**Child***
Day ticket
50.45CAD
($36.75)
41.75CAD
($30.41)
41.75CAD
($30.41)
33.00CAD
($24.04)
*
65+
**
13-17
***
7-12

Season tickets

Season ticket
AdultSenior*Teenager**Child***
Season ticket
599.00CAD
($436.34)
489.00CAD
($356.21)
379.00CAD
($276.08)
119.00CAD
($86.68)
Pre-selling
AdultSenior*Teenager**Child***
Season ticket
n/a
n/a
n/a
n/a
*
65+
**
13-17
***
7-12

Contact

Advertisement
Advertisement